Tìm kiếm
Thanh Tùng

@plainly17

Photoprapher,editor

1

Học tại
Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị-CUWC
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
224 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
08/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
Giới thiệu bản thân

2022-10-23 14:33:44 · 16 views

Giới thiệu nhân vật

2022-10-15 15:17:11 · 23 views

Chỉnh sửa lại cv

2022-10-09 15:02:07 · 10 views

Chụp ảnh chân dung

2022-10-08 09:00:13 · 12 views

Chữa lại bài tập buổi 1

2022-10-04 07:36:49 · 17 views

Thiết kế CV bản thân

2022-10-02 15:03:20 · 17 views

BTVN B1

2022-09-03 18:27:37 · 47 views

Em nộp lại bài tập buổi 5 ạ

2022-08-21 02:57:54 · 30 views

BTVN buổi 5

2022-08-18 08:20:46 · 35 views

Em nộp bài tập buổi 4

2022-08-17 23:30:49 · 17 views

PP 93.2 (Offline) (Hà Nội)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /5

Thiết kế CV

Thiết kế CV bản thân

Thiết kế poster

Chụp ảnh chân dung

Thiết kế CV

Chỉnh sửa lại cv

Bài giữa kì

Giới thiệu nhân vật

bài cuối kì

Giới thiệu bản thân

Bằng Giỏi
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

BTGK

BTCK

Bằng Giỏi
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 2 năm
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Bài tập buổi 2

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập về nhà buổi 04

Em nộp bài tập buổi 4

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN buổi 5

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi