BTVN 1

2023-06-10 20:46:20 · 11 views

BTVN 1

2023-03-25 00:49:13 · 6 views

Infographic về hạnh phúc

2023-03-08 07:45:25 · 19 views

BTVN 4

2023-02-25 15:02:20 · 252 views

BTVN 03

2023-02-22 23:13:27 · 190 views

BTVN 2

2023-02-18 15:00:08 · 28 views

BTVN 1: VẼ HOA QUẢ

2023-02-13 22:32:38 · 21 views

Bài Tập Cuối Khoá

2022-12-18 08:56:20 · 23 views

BTVN2

2022-12-04 01:12:13 · 12 views

BTVN 1

2022-11-27 08:46:41 · 13 views

Bài tập cuối khoá

2022-11-22 00:17:00 · 28 views

Magazine Cover

2022-11-13 00:51:51 · 16 views

College Art

2022-11-04 01:54:56 · 18 views

Phan Vũ Thuỳ Linh

2022-10-30 01:13:19 · 65 views

UI 104.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 101.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

BTVN 1

Tuần 2

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
PP 99.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 98.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN 1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

AI 97.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN 1: VẼ HOA QUẢ

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN 03

[BTVN] - Buổi 4

BTVN 4

[BTVN] - Buổi 5

[BTVN] - Buổi 6

Infographic về hạnh phúc

Xem bằng
PR 95.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Bài Tập Cuối Khoá

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Phan Vũ Thuỳ Linh

BTVN B2

College Art

BTVN B3

Magazine Cover

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Bài tập cuối khoá

Xem bằng