Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Ps - Buổi 2

29-09-2020 · 1489 views

BTVN

28-09-2020 · 1077 views

btvn 02

29-09-2020 · 625 views

Làm bìa tạp chí.

27-09-2020 · 1721 views

hybrid

29-09-2020 · 1527 views

Cover Magazine

29-09-2020 · 1543 views

cover magazine

26-09-2020 · 1623 views

Magazine cover

29-09-2020 · 378 views

magazine

04-10-2020 · 1686 views

sử dụng pentool

28-09-2020 · 1090 views

BTVN 2

27-09-2020 · 601 views

=))))

29-09-2020 · 1496 views

Chỉ sử dụng text chưa biết chèn barcode

28-09-2020 · 1534 views

Magazine Cover

28-09-2020 · 1613 views

BTVN 2

28-09-2020 · 1385 views

bìa tạp chí

29-09-2020 · 1149 views