Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 5

Sử dụng các công cụ chỉnh ánh sáng và màu sắc đã học, thiết kế một bức ảnh Photo Manipulation

Dương Đức Anh
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
TH milk

10-10-2022 · 51 views

Minh Tuấn

10-10-2022 · 61 views

Gia Khoa

10-10-2022 · 36 views

Milk

10-10-2022 · 43 views

lê trung thành nộp bài

10-10-2022 · 35 views

Nope nope nope!!!!

10-10-2022 · 31 views

btvn

10-10-2022 · 29 views

Bài Tập buổi 5

10-10-2022 · 21 views

Cowboy lạnh lùng đục thủng TH true milk của Nam dep trai

10-10-2022 · 41 views

btvn

10-10-2022 · 18 views

OCHIHI

10-10-2022 · 40 views

bt

12-10-2022 · 11 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

26-10-2022 · 5 views