Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao
AI 91.6 (Offline)
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Vẽ lại một ảnh theo style Flat Portrait Illustration hoặc Doodle on Photo

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (17)
Hạn chót Hết giờ
BTVN BUOI 2

08-08-2022 · 37 views

BTVN 2.1 - 2.2

09-08-2022 · 43 views

BTVN B2

09-08-2022 · 30 views

BAI 2

09-08-2022 · 127 views

BTVN buổi 2

09-08-2022 · 33 views

bai tap buoi 2

09-08-2022 · 36 views

BTVN2

10-08-2022 · 16 views

BTVN Buổi 2

10-08-2022 · 23 views

BTVN 2

10-08-2022 · 18 views

My Daughter

10-08-2022 · 38 views

BÀI TẬP B2

10-08-2022 · 18 views

BTVN B2

10-08-2022 · 69 views

BTVN 2

10-08-2022 · 9 views

BTVN 2 #2

10-08-2022 · 13 views

BTVN- Buổi 2

10-08-2022 · 8 views

BTVN BUỔI 2

10-08-2022 · 11 views

BTVN 2

10-08-2022 · 14 views