Lương Thuý Quỳnh

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Abby và Savor
Học tại
Đã học xong ạ
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
500 lượt
Thành viên từ
07/12/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B1

2022-12-25 16:49:20 · 8 views

BTVN Buoi 2

2022-12-01 19:10:24 · 14 views

BTVN Buoi 1

2022-12-01 18:54:19 · 4 views

BTVN 2

2022-11-02 18:59:52 · 4 views

BTVN Buổi 4

2022-08-17 16:09:04 · 29 views

BTVN Buổi 3

2022-08-12 00:01:00 · 23 views

BTVN BUỔI 2

2022-08-10 17:12:25 · 11 views

BTVN B1

2022-08-05 17:28:42 · 16 views

Ảnh trước và sau khi chỉnh sửa

2022-01-20 07:55:47 · 20 views

Bức ảnh nói về sở thích của bản thân :>>

2022-01-18 05:36:18 · 14 views

lần high em làm :<< mong được chị cô giáo duyệt ạ

2022-01-13 01:12:01 · 116 views

Buổi 1: Cắt ghép ảnh

2022-01-05 23:25:58 · 241 views

ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 97.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 97.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 97.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 96.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN CUỐI KỲ

PT 95.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN buổi 1: Bức ảnh có ý nghĩa nhất với bạn

BTVN Buoi 1

Chụp ảnh theo bố cục

BTVN Buoi 2

Bài cuối kỳ

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

Xem bằng
UI - Danh sách chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 92.10 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN B1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN BUỔI 2

[Buổi 3] Typography

BTVN Buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN Buổi 4

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

Buổi 1: Cắt ghép ảnh

BTVN BUỔI 2

lần high em làm :<< mong được chị cô giáo duyệt ạ

BTVN BUỔI 3

Bức ảnh nói về sở thích của bản thân :>>

BTVN GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 5

Ảnh trước và sau khi chỉnh sửa

BTVN BUỔI 6

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng