DP 92.2 (Offline)
[DP] BTVN BUỔI 3

Sử dụng vùng chọn vẽ lại 1 bức tranh và chỉnh màu của tranh thành gam màu tự chọn.

Tường Vi
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
Bvn buổi 3

18-09-2022 · 18 views

btvn b3

18-09-2022 · 24 views

BTVN BUỔI 3

18-09-2022 · 21 views

BTVN

18-09-2022 · 20 views

BTVN

18-09-2022 · 10 views

BTVN buổi 3

18-09-2022 · 5 views

#btvn3

18-09-2022 · 24 views

NIGHT SKY IN DA FOREST

18-09-2022 · 12 views

NIGHT SKY IN DA FOREST

18-09-2022 · 10 views

BTVN buổi 3

18-09-2022 · 10 views

color

18-09-2022 · 16 views

btvn3

18-09-2022 · 21 views

BTVN3

28-09-2022 · 9 views