Trương Việt Toàn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Meete.vn
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
10566 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/04/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập buổi 1

2020-06-05 18:45:44 · 555 views

BT buổi 2

2020-05-16 14:18:56 · 457 views

Bài tập buổi 1

2020-05-16 01:03:21 · 483 views

Bài cuối khóa

2020-05-08 18:37:17 · 474 views

BTVN B1

2020-03-20 17:09:57 · 623 views

BT cuối khóa

2020-03-04 19:06:08 · 508 views

BT Buổi 3

2020-02-21 14:32:53 · 680 views

BT Buổi 2

2020-02-15 19:22:37 · 569 views

BT buổi 1

2020-02-14 16:24:03 · 1121 views

Bài cuối kì

2020-01-18 20:14:44 · 727 views

Bài cuối kì

2020-01-18 20:13:45 · 535 views

Poster

2020-01-16 18:45:00 · 575 views

Layout

2020-01-14 16:52:13 · 597 views

Layout

2020-01-14 16:47:49 · 548 views

Layout

2020-01-14 16:46:40 · 566 views

B3 BVN

2020-01-11 18:17:59 · 440 views

CM-PS 58.9 B2

2020-01-09 17:43:12 · 510 views

CM-PS 58.9 B1

2020-01-07 17:24:05 · 598 views

UI 68.1 (Trung Kính)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
UI - UX
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 65.1 (Cơ sở 5)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP 64.3
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AI 62.9 (Cơ sở 5)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AE 61.2
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

Bài tập buổi 1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BT buổi 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PR 60.3 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài Tập Buổi 1

BTVN B1

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập PR buổi 4

Bài Tập Cuối Khóa

Bài cuối khóa

PT 59.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BUỔI 1

BT buổi 1

LIA MÁY MIỆT MÀI BUỔI 2

BT Buổi 2

BTVN B3

BT Buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BT cuối khóa

Xem bằng
PS 58.9
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

CM-PS 58.9 B1

BTVN 2

CM-PS 58.9 B2

BTVN 3

B3 BVN

BTVN 4

Layout

BTVN 5

Poster

BTVN 6

Bài cuối kì

BT CUỐI KÌ

Bài cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0