Lê Thị Thanh Huệ

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Cty Bánh gạo sannadle
Học tại
ĐH Tài chính ngân hàng HN
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
10553 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
10/05/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN_2

2020-02-22 10:45:14 · 543 views

BTVN_2

2020-01-11 09:17:20 · 501 views

BTVN_1

2020-01-07 15:16:50 · 433 views

BTCK

2019-11-29 19:20:55 · 543 views

ND BTCK

2019-11-28 15:38:28 · 637 views

Thiệp cưới

2019-11-20 15:47:40 · 521 views

BTVN_2

2019-11-18 13:21:41 · 508 views

BTVN_1

2019-11-08 17:00:34 · 1429 views

BT Cuối kỳ

2019-09-01 15:20:38 · 981 views

btvn5

2019-08-29 21:44:50 · 573 views

Catalogue

2019-08-27 22:48:55 · 1493 views

Collage Art

2019-08-24 13:16:05 · 539 views

Bìa tạp chí

2019-08-17 12:56:20 · 635 views

BT cắt ghép

2019-08-17 12:54:36 · 1217 views

ID 63.1
InDesign
Giảng viên:
Lưu Như Ngọc Thảo
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP 61.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 60.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 59.4
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lương Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

ẢNH FLATLAY

BTVN_2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 58.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

BTVN_1

Bài tập buổi 2

BTVN_2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập Cuối Kì

AI 56.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN_1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN_2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Thiệp cưới

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

ND BTCK

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
PR 55.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 52.6
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BT cắt ghép

BTVN 2

Bìa tạp chí

BTVN 3

Collage Art

BTVN 4

Catalogue

BTVN 5

btvn5

BTVN 6

BT Cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0