Đào Duy Tùng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
hà nội
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
23 dự án
Số lượt xem
10159 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24/03/2020
Lần cuối Online
05-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
MEDIA TEAM - ĐỨC TÍN GROUP TUYỂN DỤNG PHOTOGRAPHER - CAMERAMAN LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

2022-05-14 11:16:07 · 4 views

BTVN3

2021-05-31 18:52:27 · 214 views

BTCK_Dao Duy Tung

2021-04-19 19:10:52 · 193 views

btvn12

2021-04-02 20:07:24 · 194 views

La Milana - Menu - Graphic Design

2021-03-29 19:03:52 · 1148 views

BTVN B4

2021-03-12 19:13:31 · 172 views

BTCM -PS

2021-02-01 18:56:41 · 599 views

BTVN5-Ai

2021-01-04 19:04:42 · 227 views

BTVN3-Ai

2021-01-04 19:02:30 · 247 views

Ribbon chapel-Ai

2021-01-04 19:00:37 · 386 views

BTVN6-Ai

2020-12-28 18:47:56 · 807 views

BTVN4-Ai

2020-12-23 18:23:17 · 383 views

BTVN2-Ai

2020-12-18 18:51:55 · 766 views

BTVN1-Ai

2020-12-16 18:47:46 · 204 views

PEACH PẠCH PẠCH PẠCH...

2020-08-02 17:57:40 · 946 views

Pháp đồ điều trị sưng ngực cấp độ 4

2020-07-30 14:55:49 · 379 views

2 Anh lính

2020-07-30 14:17:22 · 891 views

Ngôi nhà và 2 cây thông

2020-07-30 14:14:06 · 496 views

PHYSIQUE VIET NAM 2020

2020-05-31 10:29:36 · 402 views

1234-231

2020-05-24 08:51:37 · 368 views

DUTU FITNESS

2020-05-19 18:02:09 · 314 views

DUTU FITNESS

2020-05-19 18:00:57 · 421 views

FOOD ART

2020-05-19 17:58:42 · 398 views

UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UX - UI 1-1
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 20.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (GD)
Số buổi đã học: 35 /72
Số Topic đã hoàn thành: 13 /29

BTVN buổi 1

BTVN1-Ai

BTVN buổi 2

BTVN2-Ai

BTVN buổi 3

BTVN3-Ai

BTVN buổi 4

BTVN4-Ai

BTVN Buổi 5

BTVN5-Ai

BTVN buổi 6

BTVN6-Ai

BTCK

Ribbon chapel-Ai

Photoshop Buổi 1

Photoshop Buổi 2

Photoshop Buổi 3

Photoshop Buổi 4

PHOTOSHOP | BTVN 5

Photoshop Buổi 6

Photoshop Buổi 7

PHOTOSHOP |. BTCM

BTCM -PS

Fundamental | Buổi 1

Fundamental | Buổi 2

Fundamental | Buổi 4

BTVN B4

Fundamental | Buổi 6

Fundamental | Buổi 8

Fundamental | Buổi 10

La Milana - Menu - Graphic Design

Fundamental | Buổi 11

Fundamental | Buổi 12

btvn12

Fundamental | Buổi 13

Fundamental | Buổi 15

Fundamental | Bài tập cuối môn

BTCK_Dao Duy Tung

InDesign | Buổi 1

InDesign | Buổi 2

InDesign | Buổi 3

BTVN3

AE 66.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 65.4
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PR 64.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 63.6
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

Ngôi nhà và 2 cây thông

BTVN BUỔI 2

2 Anh lính

BTVN BUỔI 3

PEACH PẠCH PẠCH PẠCH...

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

Pháp đồ điều trị sưng ngực cấp độ 4

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 61.5
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

DUTU FITNESS

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

DUTU FITNESS

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

FOOD ART

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

1234-231

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PHYSIQUE VIET NAM 2020

Bằng Khá