Đào Duy Tùng

Hà Nội

Đang làm tại
hà nội
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
4,496 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24-03-2020
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Đào Duy Tùng chưa có bài viết nào