Vũ Hải Yến

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
2937 lượt
Thành viên từ
24/07/2020
Lần cuối Online
1 ngày trước
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT giữa kỳ

25/12/2021 · 35 views

BTVN B2

16/12/2021 · 61 views

BTVN 2

31/10/2020 · 205 views

btvn 1

25/10/2020 · 232 views

BTCK

24/10/2020 · 459 views

BT4

10/10/2020 · 492 views

BTVN 1

29/09/2020 · 419 views

BT2

18/09/2020 · 505 views

BT1

12/09/2020 · 529 views

UI 83.311 ONLINE SG
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 5/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/4

BTVN Buổi 2

BTVN B2

BTVN Buổi 3

BT Giữa kỳ