Phạm Thị Vân Anh

Hà Nội

Đang làm tại
chưa
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
6243 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24/07/2020
Lần cuối Online
10 ngày trước
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B3- COMING SOON

23/12/2021 · 21 views

Redesign trang chủ đăng nhập

14/12/2021 · 39 views

chỉnh ảnh

18/11/2020 · 242 views

Bài cuối khóa

18/11/2020 · 456 views

digital college Art

02/11/2020 · 899 views

homework

31/10/2020 · 497 views

cat ghep anh

25/10/2020 · 452 views

infoGraphic

24/10/2020 · 254 views

infoGraphic

15/10/2020 · 255 views

Poster

09/10/2020 · 478 views

typo

08/10/2020 · 488 views

su dung pentool

01/10/2020 · 452 views

Bai Tap Buoi 1

29/09/2020 · 276 views

Bai Cuoi Khoa

22/09/2020 · 508 views

3 Slides free topic

22/09/2020 · 558 views

Poster Truyền Thông

05/09/2020 · 368 views

UI 83.311 ONLINE SG
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 4/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/4

BTVN Buổi 2

Redesign trang chủ đăng nhập

BTVN Buổi 3