Nguyễn Thị Phương Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa làm
Học tại
PTIT Hà Nội
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
16083 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
7 lượt
Thành viên từ
19/09/2020
Lần cuối Online
04-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối khóa

2021-08-12 14:56:06 · 185 views

Bài giữ khóa

2021-08-05 17:21:42 · 285 views

Bải tập buổi 3: Hero Header

2021-07-29 18:11:55 · 129 views

Bài tập buổi 2

2021-07-27 12:14:57 · 148 views

Bài tập buổi 1

2021-07-22 00:33:13 · 444 views

Bài tập cuối khóa

2020-12-13 01:14:36 · 794 views

Glitch

2020-12-05 20:45:26 · 273 views

Christmas 2020

2020-12-05 08:27:50 · 319 views

Collage Art

2020-12-04 09:02:40 · 646 views

Magazine Cover

2020-11-27 11:35:41 · 859 views

Cắt ghép tự do

2020-11-27 08:02:51 · 688 views

Bài cuối khóa .o.

2020-11-22 14:06:49 · 689 views

Kinetic typography: Waiting for love - Avici

2020-11-08 09:57:34 · 946 views

bài tập buổi 3

2020-11-07 12:38:47 · 842 views

Vận tốc chuyển động

2020-10-31 09:13:53 · 645 views

Bài tập buổi 1

2020-10-25 21:56:27 · 294 views

InfoGraphic: 3D Animation

2020-10-21 20:31:58 · 768 views

Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình

2020-10-15 23:19:15 · 895 views

[ME] Poster thời trang

2020-10-10 00:54:56 · 920 views

Typography

2020-10-07 22:31:37 · 717 views

Một ô vuông chín ô tròn ạ

2020-10-02 07:05:36 · 723 views

Couple: sử dụng pentool

2020-10-01 23:11:16 · 742 views

Thực vật biển: sử dụng pentool

2020-09-30 21:11:25 · 856 views

Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản

2020-09-28 10:44:37 · 842 views

Hải ly sử dụng hình khối cơ bản

2020-09-28 10:43:26 · 760 views

Phong cảnh: sử dụng hình khối cơ bản và pentool

2020-09-28 10:40:01 · 674 views

PP 79.2 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
UI 77.3 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

Bài tập buổi 1

BTVN Buổi 02

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 03

Bải tập buổi 3: Hero Header

BTGK (BTVN Buổi 04)

Bài giữ khóa

BTCK

Bài cuối khóa

Bằng Giỏi
PT 72.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 69.6
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT BUỔI 1

Cắt ghép tự do

BT BUỔI 2

Magazine Cover

BT BUỔI 3

Collage Art

BT BUỔI 4

Christmas 2020

BT BUỔI 5

Glitch

BT CUỐI KÌ

Bài tập cuối khóa

Bằng Giỏi
AE 68.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

Bài tập buổi 1

BTVN Buổi 2

Vận tốc chuyển động

BTVN Buổi 3

bài tập buổi 3

Bài tập giữa kì

Kinetic typography: Waiting for love - Avici

Bài Tập Cuối Kì

Bài cuối khóa .o.

Bằng Khá
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản

BTVN buổi 2

Một ô vuông chín ô tròn ạ

BTVN buổi 3

Typography

BTVN buổi 4

[ME] Poster thời trang

BTVN buổi 5+6

Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình

BTCK

InfoGraphic: 3D Animation

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0