Phạm Mai Trang

Living in Hà Nội

Đang làm tại
nhà
Học tại
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội - HUBT
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
5310 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
26/03/2021
Lần cuối Online
29-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập giữa kỳ

2022-09-23 23:56:55 · 28 views

Bài tập về nhà buổi 2

2022-09-16 14:14:31 · 59 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-09-16 14:09:07 · 33 views

bài tập b1

2022-04-20 20:01:30 · 4 views

bài cuối khoá

2022-04-15 20:43:45 · 4 views

Still Live - bài tập về nhà buổi 5

2022-04-05 23:18:37 · 1 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-04-01 23:10:22 · 2 views

bài tập về nhà buổi 3

2022-03-31 18:37:32 · 3 views

bài tập về nhà buổi 2

2022-03-29 20:36:53 · 4 views

Bài tập về nhà b1

2022-03-22 16:04:34 · 5 views

Bài tập về nhà buổi 1

2021-04-27 20:27:26 · 1179 views

nộp bài về nhà buổi 1

2021-04-27 20:24:14 · 1066 views

bài cuối kì

2021-04-23 18:53:49 · 959 views

bài tập về nhà giữa kì

2021-04-17 22:50:10 · 930 views

bài về nhà buổi 2

2021-04-06 22:31:16 · 1033 views

PS 93.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài tập về nhà buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập giữa kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
UI 87.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 01

bài tập b1

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BTGK

BTCK

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bài tập về nhà b1

BTVN B2

bài tập về nhà buổi 2

BUỔI 3

bài tập về nhà buổi 3

BUỔI 4

Bài tập về nhà buổi 4

BUỔI 5

Still Live - bài tập về nhà buổi 5

CUỐI KỲ

bài cuối khoá

PS 77.12 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AI 74.7 (Trường Chinh)
Illustrator
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 73.5 (Trường Chinh)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN B2

bài về nhà buổi 2

BTVN Giữa kì

bài tập về nhà giữa kì

BTVN Cuối kì

bài cuối kì

Xem bằng