Nguyễn Vân Linh

Living in 0

Đang làm tại
không có
Học tại
ĐH MTCN
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
4402 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
27/09/2021
Lần cuối Online
29-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 1

2022-04-15 18:30:00 · 5 views

BTVN Buổi 2

2022-03-26 23:56:48 · 3 views

BTCK - Magazine

2022-03-12 22:35:44 · 35 views

BTVN Buổi 5 - Cover Cuối kì

2022-03-03 21:06:34 · 26 views

BTVN Buổi 4

2022-03-01 21:22:20 · 14 views

BTVN Buổi 2

2022-02-24 15:08:50 · 61 views

BTVN Buổi 1

2022-02-22 00:19:36 · 4 views

BTCK

2022-01-28 18:06:33 · 73 views

BTVN Tuần 2

2022-01-19 12:43:23 · 22 views

BTVN Tuần 1

2022-01-14 17:46:37 · 303 views

BTVN Buổi 8 - Cuối kì

2021-12-03 19:28:42 · 211 views

BTVN Buổi 4 - Giữa kì

2021-11-24 18:58:42 · 145 views

BTVN Buổi 3

2021-11-19 17:56:28 · 213 views

BTVN Buổi 2

2021-11-17 16:14:01 · 1267 views

BTVN Buổi 1

2021-11-17 16:04:45 · 120 views

BTCK - Ấn phẩm truyền thông

2021-11-05 18:50:38 · 240 views

BT cuối kỳ

2021-11-03 20:47:15 · 132 views

btvn 3

2021-11-01 18:58:22 · 152 views

bài giữa kì

2021-10-29 20:59:06 · 212 views

BTVN buổi 1

2021-10-15 18:51:43 · 1164 views

PR 87.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
AE 86.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN Buổi 4 - Color

BTVN Buổi 4

BTVN BUỔI 5

BTVN Buổi 5 - Cover Cuối kì

BTCK

BTCK - Magazine

Xem bằng
PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

BTVN Tuần 1

Bài tập tuần 2

BTVN Tuần 2

Bài tập cuối môn

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 82.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN Buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN Buổi 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN Buổi 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN Buổi 4 - Giữa kì

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTVN Buổi 8 - Cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1

BTVN buổi 1

BTVN 2

BTVN 3

btvn 3

BTGK

bài giữa kì

BTVN 5

BTVN 6

BT cuối kỳ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK - Ấn phẩm truyền thông

Xem bằng