Lê Hoàng An

1

Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
1694 lượt
Thành viên từ
12/10/2021
Lần cuối Online
03-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
btvn1

2022-08-04 18:36:35 · 18 views

bt buoi 2

2021-11-21 23:33:40 · 182 views

bt buoi 1

2021-11-18 16:39:03 · 169 views

bt 5

2021-10-28 17:43:52 · 350 views

bt 4

2021-10-26 18:17:20 · 539 views

nop bai buoi 2

2021-10-18 10:18:23 · 190 views

Hoàng An nộp bài

2021-10-13 16:38:48 · 246 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 92.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

cắt ghép tự do

btvn1

collage art

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

PP 83.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PR 82.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

bt buoi 1

BTVN Buổi 2

bt buoi 2

BTVN Buổi 4

Bài tập cuối khóa (Nộp trước buổi 8)

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

Hoàng An nộp bài

BTVN 2

nop bai buoi 2

BTVN 3

BTVN 4

bt 4

BTVN 5

bt 5

BTCK