Nguyễn Huyền Trang

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Hà Nội
Học tại
Đại học Hà Nội
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
2999 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Thành viên từ
16/11/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 2

2022-09-08 19:00:42 · 18 views

BTVN 1

2022-09-06 18:51:28 · 16 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-08-04 21:33:02 · 22 views

BTVN Buổi 3

2022-07-18 16:57:16 · 27 views

BTVN B2

2022-07-13 17:57:43 · 21 views

BTVN Buổi 1

2022-07-10 00:36:17 · 36 views

BT7

2022-03-08 18:27:32 · 9 views

BTVN - Buổi 3

2022-02-24 19:07:51 · 38 views

BTVN - Buổi 2

2022-02-24 19:06:38 · 7 views

BT3

2022-02-24 18:44:20 · 4 views

BT2

2022-02-24 09:25:03 · 8 views

BT2

2022-02-22 19:00:42 · 7 views

BT1

2022-02-17 17:49:40 · 13 views

Bài tập Giữa kỳ

2022-01-31 18:07:51 · 15 views

Nguyen Huyen Trang BTVNB2

2022-01-06 23:37:57 · 88 views

Nguyen Huyen Trang

2022-01-05 15:40:31 · 660 views

BTVN 5 - Blend

2021-12-31 15:51:44 · 187 views

BTVN 6 (cuối kỳ) - About your passion

2021-12-31 14:31:11 · 307 views

BTVN 4 - Layout

2021-12-22 18:57:55 · 104 views

BTVN 3 - Poster

2021-12-19 18:44:44 · 115 views

BTVN 2 - Macarons

2021-12-15 16:56:34 · 1035 views

BTVN 1 - love letter

2021-12-10 11:51:36 · 262 views

ID 92.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Bài tập cuối môn

PP 91.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 90.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Phạm Hồng Phúc
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN B2

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BT Cuối kỳ

AE 87.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 85.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BT1

BTVN BUỔI 2

BTVN - Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN - Buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BT7

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
PR 84.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BVN buổi 1

Nguyen Huyen Trang

Bài tập buổi 2

Nguyen Huyen Trang BTVNB2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập Giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 83.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BTVN 1 - love letter

BTVN 2

BTVN 2 - Macarons

BTVN 3

BTVN 3 - Poster

BTVN 4

BTVN 4 - Layout

BTVN 5

BTVN 5 - Blend

BTVN 6

BTVN 6 (cuối kỳ) - About your passion

Xem bằng