Tìm kiếm
TRẦN DUY LINH

Living in 0

1

Đang làm tại
HÀ NỘI
Học tại
PTIT
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
475 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
15/12/2021
Lần cuối Online
15-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN2

2022-06-20 20:20:15 · 41 views

btvn b1

2022-06-15 19:05:48 · 24 views

BTVN B4

2022-03-29 16:16:02 · 10 views

BTVN BUỔI 1

2022-03-17 18:07:03 · 7 views

BTCK

2022-03-16 23:02:12 · 2 views

BTVN BUOI 4

2022-03-05 23:07:25 · 4 views

BTVN BUỔI 3

2022-03-03 18:10:19 · 6 views

BTVN 2

2022-02-25 15:15:23 · 9 views

BTVN BUỔI 1

2022-02-22 18:53:33 · 4 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ POSTER

2022-01-29 01:05:55 · 7 views

BTVN SỐ 5

2022-01-22 08:32:10 · 10 views

BTVN SỐ 4

2022-01-21 16:10:51 · 16 views

BTVN SỐ 3

2022-01-16 18:47:52 · 11 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 MAGAZINE COVER

2022-01-13 16:05:42 · 274 views

Bài tập về nhà buổi 1

2022-01-09 01:13:59 · 50 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 95.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 91.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 89.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

btvn b1

BTVN Tuần 2

BTVN2

BTVN tuần 3

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 86.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN Buổi 01

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 03

BTGK

BTVN B4

BTCK

Bằng Giỏi
AI 85.7 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

BTVN BUỔI 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN 2

[Buổi 3] Typography

BTVN BUỔI 3

[Buổi 4] Màu sắc

BTVN BUOI 4

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.7 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2 MAGAZINE COVER

BTVN 3

BTVN SỐ 3

BTVN 4

BTVN SỐ 4

BTVN 5

BTVN SỐ 5

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KỲ POSTER

Bằng Giỏi