Khánh Vi

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Học viện Ngân Hàng
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
245 lượt
Thành viên từ
20/12/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
Khanhvi

2022-09-06 02:18:34 · 16 views

Khánh Vi

2022-04-07 02:17:24 · 3 views

Khánh Vi

2022-03-31 02:05:38 · 2 views

Khánh Vi

2022-03-24 01:19:01 · 4 views

Khánh Vi

2022-03-22 01:57:11 · 1 views

Khánh Vi

2022-03-22 01:56:17 · 1 views

Khánh Vi

2022-03-11 23:23:04 · 3 views

Khánh Vi

2022-03-11 20:50:34 · 6 views

Khánh Vi

2022-03-11 01:24:02 · 1 views

Khánh Vi

2022-03-03 14:15:41 · 4 views

Khánh Vi

2022-02-25 22:34:56 · 2 views

Khánh Vi

2022-02-18 18:45:01 · 6 views

KhanhVi

2022-01-28 19:35:29 · 13 views

Khanhvi

2022-01-19 11:49:17 · 34 views

Nguyễn Khánh Vi_Poster week1

2022-01-12 17:38:28 · 149 views

AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

Khanhvi

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BUỔI 1

Khánh Vi

BUỔI 2

Khánh Vi

BUỔI 3

Khánh Vi

BUỔI 4

Khánh Vi

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Khánh Vi

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

Khánh Vi

BTVN B2

Khánh Vi

BT buổi 3

Khánh Vi

BT buổi 4

Khánh Vi

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

Khánh Vi

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 84.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Nguyễn Khánh Vi_Poster week1

Bài tập tuần 2

Khanhvi

Bài tập cuối môn

KhanhVi

Xem bằng