Tìm kiếm
Nguyễn Mai Anh

Living in 0

Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
457 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
21/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 5

2022-11-18 09:21:07 · 25 views

BTCK

2022-11-18 09:19:19 · 29 views

BTVN 3

2022-11-15 16:37:57 · 31 views

BTVN 1

2022-11-15 15:42:59 · 15 views

BTVN 2

2022-11-01 19:03:28 · 30 views

BTCK

2022-09-23 19:04:01 · 12 views

BTGK

2022-09-14 19:16:22 · 26 views

BTVN 3

2022-09-09 20:24:13 · 12 views

BTVN 2

2022-09-09 19:11:24 · 6 views

BTVN buổi 1

2022-09-09 17:11:10 · 7 views

BTCK PR

2022-08-26 21:01:42 · 8 views

BT giữa kỳ

2022-08-19 15:50:47 · 6 views

BTVN 2

2022-08-10 15:11:07 · 11 views

BTVN 1

2022-08-05 19:04:16 · 6 views

BTCK

2022-07-29 20:31:38 · 21 views

BTVN 2

2022-07-20 17:23:05 · 11 views

BTVN 1

2022-07-13 18:48:26 · 8 views

BTCK

2022-06-03 17:51:05 · 15 views

BTVN 6

2022-05-29 21:35:31 · 17 views

BTVN 4

2022-05-25 18:37:23 · 14 views

BTVN 3

2022-05-20 11:47:53 · 10 views

BTVN 1

2022-05-18 17:56:02 · 5 views

BTVN 2

2022-05-18 15:43:33 · 11 views

Poster cuối khoá

2022-05-10 20:40:43 · 10 views

Poster cuối khoá

2022-05-08 14:27:24 · 26 views

Cắt ghép ảnh

2022-05-04 19:16:08 · 10 views

Poster film

2022-05-04 07:22:19 · 17 views

Bìa tạp chí

2022-05-04 06:51:36 · 18 views

photo quotes

2022-04-22 19:08:28 · 17 views

Cắt ghép cơ bản

2022-04-20 10:08:53 · 23 views

ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2 - Typography

BTVN 2

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN 5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN 2

BTVN B3

BTVN 3

BTGK

BTGK

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
PR 91.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 5

BT giữa kỳ

BTVN CUỐI KỲ

BTCK PR

Bằng Giỏi
PP 90.1 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

BTVN 1

BTVN Tuần 2

BTVN 2

BTVN Tuần 3

BTCK

Bằng Giỏi
AE 89.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 88.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTVN 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

BTVN 1

Cắt ghép cơ bản

BTVN 2

photo quotes

BTVN 3

Bìa tạp chí

BTVN 4

Poster film

BTVN 5

Cắt ghép ảnh

BTCK

Poster cuối khoá

Bằng Giỏi