Đặng Thị Ngọc Ánh

Living in 0

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
204 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
26/05/2022
Lần cuối Online
21-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
btvnb1

2022-09-05 14:33:53 · 8 views

BTCK

2022-08-25 18:06:47 · 21 views

bt giữa kì

2022-07-30 22:59:09 · 2 views

btvn6

2022-07-29 19:46:55 · 15 views

btvn b1

2022-07-29 16:52:58 · 7 views

btvnb5

2022-07-25 16:40:41 · 12 views

btvn3

2022-07-15 17:01:05 · 68 views

BTVN2

2022-07-13 01:02:05 · 18 views

BTVN CUỐI KỲ

2022-07-03 17:10:44 · 4 views

BTVNB1

2022-07-03 12:41:45 · 1 views

BTVNB3

2022-06-28 20:51:15 · 3 views

btvnb6

2022-06-28 20:42:24 · 17 views

BTVN5

2022-06-23 21:53:54 · 16 views

btvnb4

2022-06-22 17:54:21 · 12 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 95.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE 93.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 92.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

btvnb1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BÀI GIỮA KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng
PT 91.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BTVN CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

btvn b1

Buổi 2: Typography

BTVN2

Buổi 3: Màu sắc

btvn3

Buổi 4: Bố cục

bt giữa kì

Buổi 5: Blend

btvnb5

Buổi 6: Ấn phẩm

btvn6

Xem bằng
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

BTVNB1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVNB3

BTVN BUỔI 4

btvnb4

BTVN BUỔI 5

BTVN5

BTVN BUỔI 6

btvnb6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0