8 nguồn Illutrator miễn phí cho Designer

Đối với các nhà thiết kế web và đồ họa, việc mua illustration cho một dự án có thể rất tốn kém. Nhưng nếu bạn vẫn muốn đưa xúc cảm độc đáo của illustration art vào tác phẩm của mình thì phải làm thế nào đây? Những nguồn illustration art miễn phí dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết ngay những lo lắng này