Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR
AI 38.1
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Vẽ một hình bất kì với những công cụ tạo hình cơ bản trong AI

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 1

02-08-2018 · 747 views

BTVN B1

02-08-2018 · 1644 views

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

01-08-2018 · 1676 views

BTVN B1 - AI 38.1

02-08-2018 · 1113 views

HW lesson 1

02-08-2018 · 1392 views

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

02-08-2018 · 718 views

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

02-08-2018 · 1392 views

BTVN buổi 1 Ai 38.1

02-08-2018 · 784 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

02-08-2018 · 795 views

BÀI TẬP LÀM QUEN

02-08-2018 · 758 views

Homework week 1 p Art 1

01-08-2018 · 742 views

1
0
Lam theo hinh mau

02-08-2018 · 1445 views