Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR
AI 38.1
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Vẽ một hình bất kì với những công cụ tạo hình cơ bản trong AI

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 1

02-08-2018 · 665 views

BTVN B1

02-08-2018 · 1434 views

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

01-08-2018 · 1368 views

BTVN B1 - AI 38.1

02-08-2018 · 966 views

HW lesson 1

02-08-2018 · 1113 views

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

02-08-2018 · 637 views

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

02-08-2018 · 1218 views

BTVN buổi 1 Ai 38.1

02-08-2018 · 734 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

02-08-2018 · 732 views

BÀI TẬP LÀM QUEN

02-08-2018 · 614 views

Homework week 1 p Art 1

01-08-2018 · 662 views

1
0
Lam theo hinh mau

02-08-2018 · 1124 views