Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR
AI 38.1
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Vẽ một hình bất kì với những công cụ tạo hình cơ bản trong AI

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 1

02-08-2018 · 774 views

BTVN B1

02-08-2018 · 1726 views

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

01-08-2018 · 1792 views

BTVN B1 - AI 38.1

02-08-2018 · 1193 views

HW lesson 1

02-08-2018 · 1509 views

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

02-08-2018 · 842 views

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

02-08-2018 · 1406 views

BTVN buổi 1 Ai 38.1

02-08-2018 · 797 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

02-08-2018 · 815 views

BÀI TẬP LÀM QUEN

02-08-2018 · 809 views

Homework week 1 p Art 1

01-08-2018 · 767 views

1
0
Lam theo hinh mau

02-08-2018 · 1609 views