Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR
AI 38.1
BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Vẽ một hình bất kì với những công cụ tạo hình cơ bản trong AI

Lưu Như Ngọc Thảo
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
BTVN AI LESSON 1

02-08-2018 · 623 views

BTVN B1

02-08-2018 · 1353 views

BTVN B1 - Nguyễn Chu Thùy Trang - AI 38.1

01-08-2018 · 1201 views

BTVN B1 - AI 38.1

02-08-2018 · 913 views

HW lesson 1

02-08-2018 · 901 views

ĐỖ THU THẢO. BTVN BUỔI 1. LỚP 38.1

02-08-2018 · 614 views

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

02-08-2018 · 1131 views

BTVN buổi 1 Ai 38.1

02-08-2018 · 696 views

Đặng Phương Nhi gửi bài tập về nhà buổi 1

02-08-2018 · 709 views

BÀI TẬP LÀM QUEN

02-08-2018 · 591 views

Homework week 1 p Art 1

01-08-2018 · 638 views

1
0
Lam theo hinh mau

02-08-2018 · 981 views