Tìm kiếm
AI 66.1
Buổi 3 - Typography

Sử dụng các công cụ liên quan đến Type để thực hiện ít nhất một tấm photo quotes nội dung bất kì.

Lê Thanh Huyền
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
Typography

01-10-2020 · 782 views

sử dụng Typography

01-10-2020 · 359 views

Head In The Clouds Typography

01-10-2020 · 465 views

Typography

01-10-2020 · 334 views

b3

30-09-2020 · 1029 views

Typography

01-10-2020 · 958 views

.

01-10-2020 · 903 views

BTVN- 03

30-09-2020 · 974 views

Typo

01-10-2020 · 1013 views

BTVN

01-10-2020 · 256 views

B3-NguyenKimAnh

30-09-2020 · 353 views

Bài về nhà số 3

04-10-2020 · 860 views

Typography

01-10-2020 · 665 views