AI 66.1
Buổi 3 - Typography

Sử dụng các công cụ liên quan đến Type để thực hiện ít nhất một tấm photo quotes nội dung bất kì.

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
Typography

01-10-2020 · 1062 views

sử dụng Typography

01-10-2020 · 425 views

Head In The Clouds Typography

01-10-2020 · 909 views

Typography

01-10-2020 · 634 views

b3

30-09-2020 · 1538 views

Typography

01-10-2020 · 1337 views

.

01-10-2020 · 1200 views

BTVN- 03

30-09-2020 · 1477 views

Typo

01-10-2020 · 1732 views

BTVN

01-10-2020 · 380 views

B3-NguyenKimAnh

30-09-2020 · 487 views

Bài về nhà số 3

04-10-2020 · 1462 views

Typography

01-10-2020 · 1149 views