Nguyễn Phương Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
Đại Học Bách Khoa Hà Nội - HUST
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
17358 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
07/07/2020
Lần cuối Online
07-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT Buổi 3

2021-03-11 04:12:37 · 290 views

BT Buổi 2

2021-03-11 04:11:27 · 1338 views

BT Buổi 1

2021-03-11 02:40:31 · 474 views

BTCK

2021-01-08 17:07:56 · 373 views

Buổi 1

2020-12-17 23:20:43 · 1331 views

BT Buổi 2

2020-11-27 16:35:22 · 529 views

BT Buổi 1

2020-11-21 23:57:57 · 399 views

BT buổi 1

2020-11-08 17:21:50 · 1106 views

BTCK

2020-10-18 23:28:06 · 640 views

Buổi 4

2020-10-06 03:23:50 · 1469 views

Typography

2020-10-01 01:46:24 · 615 views

Pentool và Pathfinder

2020-09-29 02:44:08 · 1210 views

Làm quen với Ai

2020-09-23 02:42:16 · 1704 views

Manipulation

2020-09-10 01:53:48 · 537 views

Who run the world?

2020-09-03 01:28:31 · 1466 views

Nature Magazine Cover

2020-09-01 02:05:38 · 1436 views

Sunflower

2020-08-27 01:37:54 · 2441 views

ID 72.2 (Trung Kính)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BT Buổi 1

BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản

BT Buổi 2

BTVN Buổi 4 + 5 - Màu sắc và bố cục

BTCK - Bài tập tốt nghiệp

PT 70.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Buổi 1

Buổi 1

Buổi 2

BTCK

BTCK

Xem bằng
AE 69.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN BUỔI 1

BT Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BT Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BT GIỮA KỲ

BT CUỐI KỲ

PR 68.3
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Bài Tập Buổi 1

BT buổi 1

Bài Tập PR buổi 2

Bài Tập PR buổi 4

Bài Tập Cuối Khóa

AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

Làm quen với Ai

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Pentool và Pathfinder

Buổi 3 - Typography

Typography

Buổi 4 - Màu sắc

Buổi 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
PS 65.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

Sunflower

BTVN 2

Nature Magazine Cover

BTVN 3

Who run the world?

BTVN 4

BTVN 5

Manipulation

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0