Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
BTCK

Thiết kế một ấn phẩm dàn trang 32 trang

Nguyễn Mai Lan Hương
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
https://bit.ly/id-btck-quy

07-04-2022 · 14 views

BTCK

07-04-2022 · 11 views

Bài cuối môn Id

07-04-2022 · 5 views

CAFE - Tuyền nộp bài cuối môn id

07-04-2022 · 6 views

Japan food - BTCM

07-04-2022 · 17 views

bai cuoi ky

07-04-2022 · 9 views

TrucAnh- ID - final

07-04-2022 · 9 views

2 TRANG CỦA BTCK

07-04-2022 · 9 views

BTCK

07-04-2022 · 4 views

https://drive.google.com/file/d/1Rp7xMWnk03E2rrJVAhlX5Mx2T7uNTjM5/view?usp=sharing

07-04-2022 · 13 views

BTCK_Thao

07-04-2022 · 4 views

BTCK

07-04-2022 · 3 views