Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 3

Áp dụng những công cụ trên cùng những công cụ đã được học mọi người hãy tạo lên những bức hình nghệ thuật có chữ và hình lồng vào nhau

Đào Thu Trang
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
Kendrick Lamar - HUMBLE // CHOAT

05-10-2022 · 65 views

YUP YUP YUP!!

05-10-2022 · 41 views

Gia Khoa

05-10-2022 · 75 views

Not Hip Hop & Flower

05-10-2022 · 30 views

BTVN

05-10-2022 · 36 views

Chainsaw man and Sword của Nam dep trai

05-10-2022 · 50 views

lê trung thành nộp bài

05-10-2022 · 13 views

Black swan

05-10-2022 · 24 views

btvn

05-10-2022 · 25 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

05-10-2022 · 19 views

See

05-10-2022 · 22 views

BT

05-10-2022 · 18 views

btvn

05-10-2022 · 16 views

l_igper

05-10-2022 · 23 views