AI 91.6 (Offline)
[Buổi 4] Màu sắc

Thiết kế poster về một ngày lễ bất kỳ khổ giấy A4

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (20)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 4

15-08-2022 · 50 views

BTVN -04

15-08-2022 · 62 views

DU HÀNH VŨ TRỤ

16-08-2022 · 53 views

BTVN B4

16-08-2022 · 105 views

BTVN4

16-08-2022 · 27 views

BTGK

16-08-2022 · 28 views

B-day card

16-08-2022 · 28 views

happy autumn festival

16-08-2022 · 34 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

17-08-2022 · 19 views

BTVN B4 Moon festival

17-08-2022 · 78 views

Bai giua ki

17-08-2022 · 25 views

BT4

17-08-2022 · 28 views

btgk

17-08-2022 · 21 views

Bài tập giữa kì

17-08-2022 · 15 views

Bài tập giữa kỳ

17-08-2022 · 184 views

BTVN Buổi 4

17-08-2022 · 29 views

BT giữa kỳ

17-08-2022 · 21 views

BTGK

17-08-2022 · 35 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

17-08-2022 · 15 views

bài 4

18-08-2022 · 17 views

linh 0
0