Nguyễn Mỹ Hạnh

Hà Nội

Đang làm tại
GEM Digital
Học tại
Học Viện Ngân Hàng - HVNH
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
752 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Thành viên từ
27-06-2016
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Mỹ Hạnh chưa có bài viết nào