Lê Đình Bách

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đi Học
Học tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
17372 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
22/08/2019
Lần cuối Online
09-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn tuần 2

2020-03-08 15:02:02 · 840 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2020-03-08 14:31:49 · 1333 views

Da Nang trip

2020-01-04 00:22:25 · 837 views

Lê Đình Bách - Buổi 2 - Pr57.5 ColorMe

2019-12-11 15:15:39 · 563 views

Lê Đình Bách - Buổi 1 - Pr57.5 ColorMe

2019-12-06 13:42:16 · 1536 views

BTVN BUỔI 2

2019-11-14 11:48:48 · 475 views

BTVN BUỔI 1

2019-11-08 11:26:51 · 734 views

BTCK

2019-10-30 19:02:14 · 748 views

BTCK

2019-10-28 18:30:06 · 710 views

BTVN BUỔI 4

2019-10-21 19:14:18 · 613 views

BTVN BUỔI 3

2019-10-16 17:04:26 · 886 views

BTVN BUỔI 2

2019-10-13 13:34:00 · 517 views

BTVN BUỔI 1

2019-10-09 17:45:11 · 649 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2019-10-03 17:59:44 · 1555 views

BTVN BUỔI 6

2019-09-30 23:30:21 · 1064 views

BTVN BUỔI 5

2019-09-26 14:28:34 · 819 views

BTVN BUỔI 4

2019-09-24 16:30:23 · 1318 views

BTVN BUỔI 3

2019-09-19 17:02:32 · 670 views

BTVN BUỔI 2

2019-09-17 01:21:59 · 847 views

BTVN BUỔI 1

2019-09-12 01:52:04 · 658 views

UI 60.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 59.1
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN tuần 1

BTVN tuần 2

btvn tuần 2

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PT 58.5
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
ID 1-1
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 57.5
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

Lê Đình Bách - Buổi 1 - Pr57.5 ColorMe

BTVN Buổi 2

Lê Đình Bách - Buổi 2 - Pr57.5 ColorMe

BTVN Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

Da Nang trip

Xem bằng
AE 56.3
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

BTVN BUỔI 1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

BTVN BUỔI 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

AI 55.8 (Cơ sở 2)
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN BUỔI 1

BTVN B2

BTVN BUỔI 2

BTVN B3

BTVN BUỔI 3

BTVN B4

BTVN BUỔI 4

BTVN B5

BTCK

BTCK

BTCK

Xem bằng
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 54.8 (Cơ sở 2)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 4

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng