Tìm kiếm
Dương Thuỳ Linh

Living in 0

Đang làm tại
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Học tại
Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
1152 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/10/2021
Lần cuối Online
10-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-06-02 19:40:28 · 34 views

Dương Thùy Linh-b1-86.2

2022-03-18 16:18:11 · 8 views

BTCK

2022-01-29 11:42:33 · 8 views

BTVN b2

2022-01-17 17:29:41 · 2 views

BTGK (B4)

2022-01-17 15:37:35 · 13 views

btvn buổi 3

2022-01-16 00:25:03 · 98 views

BTCK

2022-01-03 19:05:46 · 34 views

em nộp bài ạ

2021-12-29 20:10:12 · 406 views

e nộp btvn buôi 2 ạ

2021-12-13 20:26:48 · 363 views

em nộp bài buổi 1

2021-12-13 13:31:01 · 93 views

em nộp bài ạ

2021-11-17 16:59:00 · 93 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 89.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 88.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Bằng Giỏi
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 86.2 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Bài tập buổi 1

Dương Thùy Linh-b1-86.2

Bài tập buổi 2

Bài tập cuối kỳ

PS 84.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN 1

BTVN 2

BTVN b2

BTVN 3

btvn buổi 3

BTGK

BTGK (B4)

BTVN 5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
AI 83.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BUỔI 1

em nộp bài buổi 1

BUỔI 2

e nộp btvn buôi 2 ạ

BUỔI 3

BUỔI 4

em nộp bài ạ

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 82.1 (Online) (Hà Nội)
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Bài tập tuần 1

em nộp bài ạ

Bài tập tuần 2

Bài tập cuối môn

Bằng Giỏi