Ngô Thùy Diệp

Living in 0

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Mở Hà Nội
Dự án đã thực hiện
50 dự án
Số lượt xem
1519 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
23/12/2021
Lần cuối Online
17-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-11-20 03:41:36 · 19 views

BT B5

2022-11-19 23:59:15 · 8 views

BTVN B4

2022-11-19 22:56:41 · 12 views

BTVN 3

2022-11-19 19:31:21 · 70 views

Enola Holmes 2

2022-11-15 01:23:42 · 15 views

SNOWDROP 2022

2022-11-12 13:27:14 · 10 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 2 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:24 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:23 · 0 views

Portfolio on Color ME

2022-10-17 16:52:23 · 0 views

BTVN B1

2022-08-05 17:11:03 · 30 views

BTVN 2

2022-05-24 14:57:52 · 13 views

BTVN B1

2022-05-19 21:12:05 · 8 views

BTVN cuối kỳ

2022-05-08 04:54:49 · 24 views

Taylor Swift

2022-05-02 20:04:21 · 9 views

BTVN

2022-04-20 01:45:48 · 32 views

BTCK

2022-03-13 18:43:45 · 6 views

BTVN B4

2022-03-06 16:08:18 · 6 views

BTVN3

2022-02-24 18:03:44 · 5 views

BTVN Buổi 1

2022-02-22 15:12:33 · 6 views

Layout

2022-01-28 15:38:10 · 13 views

Manipulation

2022-01-27 18:02:46 · 47 views

BTVN B5

2022-01-20 01:59:16 · 7 views

Cover magazine

2022-01-13 09:30:29 · 77 views

abcdefghi __ lmnopqrstuvwxyz

2022-01-13 09:26:41 · 371 views

Beauty VN magazine cover

2022-01-10 00:02:10 · 174 views

Apple in your eyes

2022-01-05 22:00:36 · 550 views

ID 94.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

SNOWDROP 2022

BTVN Buổi 2 - Typography

Enola Holmes 2

BTVN Buổi 3 - Layout

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN B4

BTVN Buổi 5

BT B5

BTCK

BTCK

Xem bằng
ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTVN cuối khoá

UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 90.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 88.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN buổi 1

BTVN B1

BTVN buổi 2

BTVN 2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kì

PP 87.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

BTVN

Bài tập tuần 2

Taylor Swift

Bài tập cuối môn

BTVN cuối kỳ

Xem bằng
AI 85.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

BTVN B4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN BUỔI 1

Apple in your eyes

BTVN BUỔI 2

Cover magazine

BTVN BUỔI 3

abcdefghi __ lmnopqrstuvwxyz

BTVN GIỮA KỲ

Layout

BTVN BUỔI 5

BTVN B5

BTVN BUỔI 6

BTVN CUỐI KỲ

Manipulation

Xem bằng