Tìm kiếm
trần thị tú anh

Living in 0

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
74 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
15/03/2022
Lần cuối Online
03-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
buổi 1

2022-07-08 18:01:17 · 12 views

buổi 2

2022-05-19 15:36:11 · 6 views

Buổi 1

2022-05-17 10:51:40 · 10 views

bt giua ky

2022-05-03 00:23:10 · 5 views

bài 3

2022-04-21 19:09:28 · 1 views

bài 3

2022-04-21 17:34:42 · 2 views

bai 2

2022-04-19 16:00:47 · 4 views

bai 1

2022-04-14 18:31:28 · 3 views

Bài tập cuối kỳ

2022-04-08 15:26:42 · 6 views

bài 5

2022-03-31 16:59:35 · 4 views

bài 4

2022-03-29 18:22:27 · 5 views

bải 3

2022-03-28 10:15:03 · 4 views

Bài 2

2022-03-22 18:37:36 · 5 views

Buổi 1

2022-03-17 11:05:14 · 7 views

UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 90.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 1

buổi 1

Buổi 2

Buổi 3

PR 88.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN buổi 1

Buổi 1

BTVN buổi 2

buổi 2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kì

AI 87.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

bai 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

bai 2

[Buổi 3] Typography

bài 3

[Buổi 4] Màu sắc

bt giua ky

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Bằng Khá
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 86.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Buổi 1

BTVN BUỔI 2

Bài 2

BTVN BUỔI 3

bải 3

BTVN BUỔI 4

bài 4

BTVN BUỔI 5

bài 5

BTVN CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ