Phạm Vũ Thành An

1

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
ĐH Đại Nam
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
427 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
04/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bức ảnh về lần đầu tiên được dự 1 show lớn :">>

2022-09-29 18:19:07 · 7 views

trái đất và tàu vũ trụ

2022-09-21 11:40:56 · 4 views

đội bóng Arsenal

2022-08-27 15:04:21 · 42 views

Ceo FnB

2022-08-20 00:08:39 · 19 views

postêr Văn Miếu

2022-08-13 14:36:11 · 13 views

hello kitty

2022-08-07 14:49:33 · 7 views

messi và rô7clb

2022-08-07 14:20:40 · 9 views

ngồi ghế đá và xin chào

2022-08-07 04:08:05 · 52 views

hoa sen

2022-07-31 11:18:55 · 3 views

sư tử

2022-07-31 11:18:29 · 4 views

doanh nhân thành đạt

2022-07-31 11:15:15 · 13 views

bánh gato

2022-07-31 11:12:30 · 3 views

doremon

2022-07-31 11:11:19 · 4 views

Paris tour

2022-07-31 08:02:23 · 10 views

chai gội đầu

2022-07-30 00:48:35 · 24 views

người wee

2022-07-29 21:39:56 · 9 views

ảnh bãi cỏ sau khi xóa cún

2022-07-23 10:08:54 · 38 views

biển

2022-07-23 09:00:18 · 23 views

cửa hành bánh

2022-07-23 00:54:17 · 19 views

cá mập

2022-07-23 00:04:08 · 21 views

người đàn ông suy nghĩ về mặt trăng

2022-07-17 08:45:14 · 13 views

hoa sen

2022-07-16 20:49:01 · 13 views

ảnh bìa

2022-07-10 11:50:38 · 32 views

tren lop :}

2022-07-10 11:27:31 · 21 views

bánh gato

2022-07-10 08:57:46 · 10 views

kiến thức cơ bản

2022-07-10 08:38:39 · 14 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 93.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hồ Thành Đạt
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BUỔI 1

bức ảnh về lần đầu tiên được dự 1 show lớn :">>

AE 92.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài Tập Buổi 1

trái đất và tàu vũ trụ

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

PP 91.2 (Online)
Power Point
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /3

BTVN Tuần 1

ngồi ghế đá và xin chào

BTVN Tuần 2

Ceo FnB

BTVN tuần 3

đội bóng Arsenal

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 13 /6

BTVN 1

doremon

BTVN 2

doanh nhân thành đạt

BTVN 3

người đàn ông suy nghĩ về mặt trăng

BTVN 4

cá mập

BTVN 5

ảnh bãi cỏ sau khi xóa cún

BTCK

chai gội đầu

Bằng Giỏi