Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 3 Thiết kế 1 bản Expressive Typography
BTVN buổi 3

Thiết kế 1 bản Expressive Typography

Danh sách các bài đã nộp (14)

Hạn chót 2020-10-08 23:00:47

Nguyễn Quỳnh Anh 07-10-2020 · 400 views
BTVN 3 Hằng Phạm 08-10-2020 · 286 views
NGUYỄN HUỆ MINH 05-10-2020 · 253 views
typo 08-10-2020 · 423 views
Typography 07-10-2020 · 415 views
em nộp btvn ạ 07-10-2020 · 339 views
btap buổi 3 07-10-2020 · 257 views
buoi 3 08-10-2020 · 391 views
. 06-10-2020 · 275 views
Typography 08-10-2020 · 349 views
Strawberry and Cigarettes 07-10-2020 · 242 views
Typography 07-10-2020 · 283 views
Emily in Paris 10-10-2020 · 373 views
typography 07-10-2020 · 389 views