Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 5+6 Phác thảo Logo hoặc Infographic cho bài cuối khoá
BTVN buổi 5+6

Phác thảo Logo hoặc Infographic cho bài cuối khoá

Danh sách các bài đã nộp (15)

Hạn chót 2020-10-16 23:00:21

Burger King 17-10-2020 · 417 views
Logo 17-10-2020 · 367 views
Logo 16-10-2020 · 398 views
LOGO 18-10-2020 · 240 views
(Logo) Brief 14-10-2020 · 230 views
Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm 14-10-2020 · 441 views
Nguyễn Huệ Minh 14-10-2020 · 410 views
infoGraphic 15-10-2020 · 247 views
Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình 15-10-2020 · 571 views
Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ 16-10-2020 · 409 views
phác thảo BTCK InforGraphic 16-10-2020 · 395 views
Logo 15-10-2020 · 294 views
Logo 16-10-2020 · 408 views
Idea InfoGraphic 15-10-2020 · 404 views
infoGraphic draft 15-10-2020 · 215 views