Tìm kiếm
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 2 - Tạo hình nâng cao
AI 66.1
Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản kết hợp với Pathfinder và Pen Tool để vẽ lại hình theo mẫu hoặc tuỳ chọn.

Lê Thanh Huyền
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
Sử dụng Pentool và Pathfinder

28-09-2020 · 880 views

Sử dụng pentool và pathfinder

25-09-2020 · 890 views

Phương Khanh - Bài tập buổi 2

29-09-2020 · 312 views

Pentool và Pathfinder

29-09-2020 · 884 views

b2

28-09-2020 · 935 views

pentool

29-09-2020 · 905 views

.

28-09-2020 · 875 views

BTVN-02

25-09-2020 · 1004 views

HienAnh

29-09-2020 · 357 views

pentool

28-09-2020 · 358 views

BTVN

28-09-2020 · 1384 views

Bài về nhà 2

30-09-2020 · 397 views

Bài tập buổi 2

29-09-2020 · 327 views