Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Buổi 2 - Tạo hình nâng cao
AI 66.1
Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

Sử dụng các công cụ vẽ hình cơ bản kết hợp với Pathfinder và Pen Tool để vẽ lại hình theo mẫu hoặc tuỳ chọn.

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
Sử dụng Pentool và Pathfinder

28-09-2020 · 1377 views

Sử dụng pentool và pathfinder

25-09-2020 · 1205 views

Phương Khanh - Bài tập buổi 2

29-09-2020 · 425 views

Pentool và Pathfinder

29-09-2020 · 1221 views

b2

28-09-2020 · 1465 views

pentool

29-09-2020 · 1310 views

.

28-09-2020 · 1276 views

BTVN-02

25-09-2020 · 1353 views

HienAnh

29-09-2020 · 487 views

pentool

28-09-2020 · 487 views

BTVN

28-09-2020 · 2094 views

Bài về nhà 2

30-09-2020 · 454 views

Bài tập buổi 2

29-09-2020 · 477 views