AI 66.8
BTVN buổi 3

Thiết kế 1 bản Expressive Typography

Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 3 Hằng Phạm

08-10-2020 · 463 views

NGUYỄN HUỆ MINH

05-10-2020 · 295 views

typo

08-10-2020 · 732 views

Typography

07-10-2020 · 805 views

em nộp btvn ạ

07-10-2020 · 602 views

btap buổi 3

07-10-2020 · 399 views

buoi 3

08-10-2020 · 547 views

.

06-10-2020 · 321 views

Typography

08-10-2020 · 679 views

Strawberry and Cigarettes

07-10-2020 · 286 views

Typography

07-10-2020 · 317 views

Emily in Paris

10-10-2020 · 717 views

typography

07-10-2020 · 690 views

Nguyễn Quỳnh Anh

07-10-2020 · 687 views