AI 66.8
BTVN buổi 5+6

Phác thảo Logo hoặc Infographic cho bài cuối khoá

Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
(Logo) Brief

14-10-2020 · 273 views

Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm

14-10-2020 · 694 views

Nguyễn Huệ Minh

14-10-2020 · 583 views

infoGraphic

15-10-2020 · 292 views

Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình

15-10-2020 · 934 views

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

16-10-2020 · 874 views

phác thảo BTCK InforGraphic

16-10-2020 · 645 views

Logo

15-10-2020 · 332 views

Logo

16-10-2020 · 640 views

Idea InfoGraphic

15-10-2020 · 703 views

infoGraphic draft

15-10-2020 · 256 views

Logo

17-10-2020 · 630 views

Burger King

17-10-2020 · 644 views

Logo

16-10-2020 · 916 views

LOGO

18-10-2020 · 278 views