Tìm kiếm
AI 66.8
BTVN buổi 5+6

Phác thảo Logo hoặc Infographic cho bài cuối khoá

Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
(Logo) Brief

14-10-2020 · 343 views

Lên ý tưởng và phác thảo BTCK InfoGraphic của Hằng Phạm

14-10-2020 · 841 views

Nguyễn Huệ Minh

14-10-2020 · 684 views

infoGraphic

15-10-2020 · 329 views

Phác thảo InforGraphic: Quy trình sản xuất phim hoạt hình

15-10-2020 · 1312 views

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

16-10-2020 · 1201 views

phác thảo BTCK InforGraphic

16-10-2020 · 774 views

Logo

15-10-2020 · 361 views

Logo

16-10-2020 · 783 views

Idea InfoGraphic

15-10-2020 · 846 views

infoGraphic draft

15-10-2020 · 289 views

Logo

17-10-2020 · 803 views

Burger King

17-10-2020 · 1088 views

Logo

16-10-2020 · 1337 views

LOGO

18-10-2020 · 307 views