Tìm kiếm
Hoàng Thảo Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
HanoiHub Coworking Space
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
2730 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
03/04/2019
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 3

2019-06-05 18:03:47 · 529 views

BTVN Buổi 2

2019-05-23 04:55:16 · 655 views

BTVN Buổi 1

2019-05-16 19:00:34 · 578 views

BTVN Buổi 3

2019-04-26 15:44:11 · 471 views

BTVN Buổi 2

2019-04-24 18:52:50 · 497 views

PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 55.4
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI - UX 54.1 (Cơ sở 5)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 52.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 51.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 50.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 48.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN BUỔI 1 - TẠO HÌNH CƠ BẢN

BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN Buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 47.4
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN Buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

BTCK