Tìm kiếm
Trần Thị Khánh Lê

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ĐH KTQD
Học tại
THPT Nhân Chính
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
11085 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
05/07/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B2

2022-04-16 21:45:10 · 7 views

Khánh Lê - BTVN buổi 1

2022-04-13 17:03:54 · 28 views

PHOTOGRAPHY B1

2020-07-07 17:48:52 · 737 views

kịch bản quay

2020-05-30 22:03:23 · 378 views

Trần Thị Khánh Lê-b2-pr61.1

2020-05-30 12:31:03 · 653 views

Screenshot

2020-05-23 22:48:31 · 469 views

btvn b3

2019-09-27 22:07:16 · 634 views

BTVN B1

2019-09-18 13:49:08 · 478 views

btck

2019-08-31 16:14:44 · 446 views

BT B6

2019-08-27 15:16:29 · 533 views

BT

2019-08-25 08:17:50 · 1090 views

BT B4

2019-08-20 16:10:46 · 687 views

BTVN B2

2019-08-11 16:48:15 · 471 views

BT B6

2019-08-04 14:36:46 · 1211 views

BTVN B5

2019-08-02 14:05:17 · 1118 views

BTVN B4

2019-07-26 17:57:31 · 476 views

BTVN B3

2019-07-23 16:09:45 · 669 views

BTVN B2

2019-07-23 16:08:05 · 503 views

btvn B1

2019-07-23 16:06:16 · 497 views

PR 87.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN B1

Khánh Lê - BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN Giữa Kỳ

BTVN Cuối kỳ

Bằng Giỏi
PT 63.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Ba Ba
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN 01

PHOTOGRAPHY B1

BTVN 02

BTVN 03

BÀI TẬP CUỐI MÔN

PR 61.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BVN buổi 1

Screenshot

Bài Tập Buổi 2

Trần Thị Khánh Lê-b2-pr61.1

Bài Tập PR buổi 4

kịch bản quay

Bài cuối kì

Bằng Giỏi
AE 57.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 1-1
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

btvn b3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BTCK

PP 52.3
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN tuần 1

BTVN B2

BÀI TẬP BUỔI 4

BT B4

BTVN tuần 2

BT

BTVN tuần 3

BT B6

BTCK

btck

Bằng Giỏi
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 51.5
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1

btvn B1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B5

BTVN B6

BT B6

BTCK