Phạm Trà Giang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Không làm việc ở đâu
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
8756 lượt
Thành viên từ
03/08/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Tuần 2

2020-02-26 19:04:15 · 898 views

BTVN Buổi 1

2019-11-07 19:21:20 · 610 views

PhamTraGiang_BVN4_lớp Pr54.2Colorme

2019-10-03 03:41:17 · 876 views

PhamTraGiang_BVN3_lớp Pr54.2Colorme

2019-10-03 03:11:59 · 730 views

PhamTraGiang_BVN2_lớp Pr54.2Colorme

2019-09-19 23:40:26 · 709 views

PhamTraGiang_BVN1_lớp Pr54.2Colorme

2019-09-15 18:48:07 · 554 views

Bài tập cuối kì

2019-09-01 00:43:39 · 517 views

Poster

2019-08-31 21:55:18 · 507 views

Chỉnh sửa ảnh

2019-08-25 11:13:54 · 610 views

Magazine Layout

2019-08-24 23:52:43 · 556 views

Collage Art - CAT

2019-08-22 15:28:58 · 726 views

Bìa tạp chí

2019-08-12 22:23:21 · 718 views

Ảnh cắt ghép - Buổi 1

2019-08-12 12:50:08 · 745 views

ID 61.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 59.1
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN tuần 1

BTVN tuần 2

BTVN Tuần 2

BTCK

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 58.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
UI 57.2
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 56.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN B1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

PT 55.3
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hồ Thành Đạt
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PR 54.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN BUỔI 1

PhamTraGiang_BVN1_lớp Pr54.2Colorme

BTVN BUỔI 2

PhamTraGiang_BVN2_lớp Pr54.2Colorme

BTVN BUỔI 3

PhamTraGiang_BVN3_lớp Pr54.2Colorme

BTVN BUỔI 4

PhamTraGiang_BVN4_lớp Pr54.2Colorme

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 52.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Trịnh Thanh Hà
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

Ảnh cắt ghép - Buổi 1

BTVN 2

Bìa tạp chí

BTVN 3

Collage Art - CAT

BTVN 4

Magazine Layout

BTVN 5

Chỉnh sửa ảnh

BTVN 6

Poster

BT CUỐI KÌ

Bài tập cuối kì

Xem bằng