Nguyễn Bảo Ngọc

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
4,587 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
17-07-2020
Lần cuối Online
26-08-2021
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Bảo Ngọc chưa có bài viết nào