Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 1
Danh sách các bài đã nộp (16)

Hạn chót 2020-09-30 19:00:01

Bài tập buổi 1 28-09-2020 · 396 views
BTVN 1 của Hằng Phạm 28-09-2020 · 404 views
NGUYỄN HUỆ MINH 27-09-2020 · 462 views
Bai Tap Buoi 1 29-09-2020 · 268 views
BTVN 1 29-09-2020 · 350 views
Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản 28-09-2020 · 462 views
em nộp btvn ạ 30-09-2020 · 407 views
Btap buổi 1 28-09-2020 · 415 views
Bài tập buổi 1 30-09-2020 · 428 views
Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1 30-09-2020 · 406 views
French Bulldog - Nguyễn An Khanh 30-09-2020 · 249 views
1.3 01-10-2020 · 397 views
Thu Ngân 03-10-2020 · 223 views
LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR 30-09-2020 · 385 views
Nguyễn Quỳnh Anh 29-09-2020 · 245 views
sử dụng shape 30-09-2020 · 387 views