Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN buổi 4 Thiết kế Poster thời trang size A4
BTVN buổi 4

Thiết kế Poster thời trang size A4

Danh sách các bài đã nộp (15)

Hạn chót 2020-10-11 12:00:27

Nguyễn Quỳnh Anh 11-10-2020 · 433 views
BTVN 4 của Hằng Phạm 11-10-2020 · 483 views
NGUYỄN HUỆ MINH 06-10-2020 · 484 views
Poster 09-10-2020 · 403 views
BT4 10-10-2020 · 424 views
[ME] Poster thời trang 10-10-2020 · 444 views
e nộp btvn 10-10-2020 · 441 views
Bài tập buổi 4 10-10-2020 · 445 views
BTVN buoi 4 10-10-2020 · 419 views
em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :(( 07-10-2020 · 448 views
BTVN BUỔI 4 11-10-2020 · 371 views
Planche à roulette 11-10-2020 · 235 views
Fashion Poster 09-10-2020 · 267 views
fashion Poster 11-10-2020 · 453 views
Fashion Poster 11-10-2020 · 423 views