Tìm kiếm
AI 66.1
Buổi 4 - Màu sắc

Vận dụng lý thuyết về màu sắc và sử dụng các công cụ đã học để thiết kế một tấm thiệp 10x15 cm

Lê Thanh Huyền
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
tr

04-10-2020 · 878 views

bt4: thiệp chủ đề tự chọn

03-10-2020 · 923 views

Buổi 4

06-10-2020 · 922 views

btb4

06-10-2020 · 879 views

btvn

06-10-2020 · 888 views

BTVN buoi 4

03-10-2020 · 963 views

WEDDING CARD

06-10-2020 · 507 views

.

05-10-2020 · 822 views

BTVN - 04

04-10-2020 · 960 views

BTVN B4

06-10-2020 · 938 views

BTVN4

04-10-2020 · 797 views

BTVN B4

06-10-2020 · 894 views

Bài về nhà buổi 4

04-10-2020 · 1071 views

Bài thực hành giữa kì - Thiệp Giáng Sinh

06-10-2020 · 529 views