AI 66.1
Buổi 4 - Màu sắc

Vận dụng lý thuyết về màu sắc và sử dụng các công cụ đã học để thiết kế một tấm thiệp 10x15 cm

Huyền Thanh
Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
tr

04-10-2020 · 1148 views

bt4: thiệp chủ đề tự chọn

03-10-2020 · 1210 views

Buổi 4

06-10-2020 · 1571 views

btb4

06-10-2020 · 1251 views

btvn

06-10-2020 · 1323 views

BTVN buoi 4

03-10-2020 · 1541 views

WEDDING CARD

06-10-2020 · 802 views

.

05-10-2020 · 1503 views

BTVN - 04

04-10-2020 · 1522 views

BTVN B4

06-10-2020 · 1454 views

BTVN4

04-10-2020 · 1145 views

BTVN B4

06-10-2020 · 1748 views

Bài về nhà buổi 4

04-10-2020 · 1556 views

Bài thực hành giữa kì - Thiệp Giáng Sinh

06-10-2020 · 877 views