Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập buổi 1

28-09-2020 · 676 views

BTVN 1 của Hằng Phạm

28-09-2020 · 800 views

NGUYỄN HUỆ MINH

27-09-2020 · 792 views

Bai Tap Buoi 1

29-09-2020 · 313 views

BTVN 1

29-09-2020 · 636 views

Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản

28-09-2020 · 856 views

em nộp btvn ạ

30-09-2020 · 670 views

Btap buổi 1

28-09-2020 · 972 views

Bài tập buổi 1

30-09-2020 · 882 views

Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1

30-09-2020 · 675 views

French Bulldog - Nguyễn An Khanh

30-09-2020 · 286 views

1.3

01-10-2020 · 632 views

Thu Ngân

03-10-2020 · 271 views

LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR

30-09-2020 · 616 views

Nguyễn Quỳnh Anh

29-09-2020 · 286 views

sử dụng shape

30-09-2020 · 667 views