Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập buổi 1

28-09-2020 · 1060 views

BTVN 1 của Hằng Phạm

28-09-2020 · 1515 views

NGUYỄN HUỆ MINH

27-09-2020 · 1354 views

Bai Tap Buoi 1

29-09-2020 · 425 views

BTVN 1

29-09-2020 · 1196 views

Sư tử: sử dụng hình khối cơ bản

28-09-2020 · 1775 views

em nộp btvn ạ

30-09-2020 · 1096 views

Btap buổi 1

28-09-2020 · 1808 views

Bài tập buổi 1

30-09-2020 · 1632 views

Phạm Quỳnh Anh - BTVN 1

30-09-2020 · 1196 views

French Bulldog - Nguyễn An Khanh

30-09-2020 · 393 views

1.3

01-10-2020 · 1486 views

Thu Ngân

03-10-2020 · 408 views

LÀM QUEN VỚI ADOBE ILLUSTRATOR

30-09-2020 · 1315 views

Nguyễn Quỳnh Anh

29-09-2020 · 378 views

sử dụng shape

30-09-2020 · 1263 views