AI 66.8
BTVN buổi 4

Thiết kế Poster thời trang size A4

Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
BTVN 4 của Hằng Phạm

11-10-2020 · 1207 views

NGUYỄN HUỆ MINH

06-10-2020 · 1188 views

Poster

09-10-2020 · 1153 views

BT4

10-10-2020 · 1491 views

[ME] Poster thời trang

10-10-2020 · 1696 views

e nộp btvn

10-10-2020 · 1373 views

Bài tập buổi 4

10-10-2020 · 1038 views

BTVN buoi 4

10-10-2020 · 1062 views

em cũng không em làm banner hay là Poster nữa :((

07-10-2020 · 1930 views

BTVN BUỔI 4

11-10-2020 · 1246 views

Planche à roulette

11-10-2020 · 420 views

Fashion Poster

09-10-2020 · 446 views

fashion Poster

11-10-2020 · 1986 views

Fashion Poster

11-10-2020 · 1423 views

Nguyễn Quỳnh Anh

11-10-2020 · 1264 views