Tìm kiếm
AI 66.8
BTCK

Thiết kế logo hoặc Infographic

Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
Moon InfoGraphic của Hằng Phạm

18-10-2020 · 1158 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

18-10-2020 · 892 views

infoGraphic

24-10-2020 · 339 views

BTCK

24-10-2020 · 879 views

InfoGraphic: 3D Animation

21-10-2020 · 1009 views

em nộp bài ạ

20-10-2020 · 646 views

Bài tập cuối khóa

18-10-2020 · 324 views

BTCK LOGO BY TAMTHANH

18-10-2020 · 874 views

bài tập cuối kì Logo

19-10-2020 · 1073 views

BTCK INFOGRAPHIC

21-10-2020 · 808 views

Caramel Macchiato

24-10-2020 · 263 views

InfoGraphic

20-10-2020 · 434 views

BURGER KING

18-10-2020 · 309 views

LOGO BT CUỐI KỲ

18-10-2020 · 833 views

Logo BIBTL

18-10-2020 · 896 views