AI 66.8
BTCK

Thiết kế logo hoặc Infographic

Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Danh sách các bài đã nộp (15)
Hạn chót Hết giờ
Moon InfoGraphic của Hằng Phạm

18-10-2020 · 807 views

NGUYỄN HUỆ MINH-BÀI CUỐI KÌ

18-10-2020 · 665 views

infoGraphic

24-10-2020 · 298 views

BTCK

24-10-2020 · 693 views

InfoGraphic: 3D Animation

21-10-2020 · 821 views

em nộp bài ạ

20-10-2020 · 498 views

Bài tập cuối khóa

18-10-2020 · 276 views

BTCK LOGO BY TAMTHANH

18-10-2020 · 674 views

bài tập cuối kì Logo

19-10-2020 · 735 views

BTCK INFOGRAPHIC

21-10-2020 · 607 views

Caramel Macchiato

24-10-2020 · 225 views

InfoGraphic

20-10-2020 · 365 views

BURGER KING

18-10-2020 · 274 views

LOGO BT CUỐI KỲ

18-10-2020 · 620 views

Logo BIBTL

18-10-2020 · 689 views