Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 4

Sử dụng những kiến thức đã học để tạo ra một bức ảnh Double Exposure

Dương Đức Anh
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
.. / .-.. --- ...- . / .- .-.. .-.. / ...-- ----- ----- ----- *morse*

07-10-2022 · 55 views

Fox

07-10-2022 · 51 views

Gia Khoa

07-10-2022 · 46 views

lê trung thành

07-10-2022 · 159 views

Hổ rãy đành đạck của Nam dep trai

07-10-2022 · 98 views

BTVN

07-10-2022 · 39 views

btvn

07-10-2022 · 27 views

Ochihi

07-10-2022 · 46 views

Something So Hot

07-10-2022 · 26 views

Lê Đức Tuấn_Double Exposure

07-10-2022 · 164 views

btvn

07-10-2022 · 25 views

Double Exposure Effect

07-10-2022 · 174 views

ligper

07-10-2022 · 31 views

BTVN B4

07-10-2022 · 16 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

07-10-2022 · 35 views

.

07-10-2022 · 15 views