Tìm kiếm
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 4

Sử dụng những kiến thức đã học để tạo ra một bức ảnh Double Exposure

Dương Đức Anh
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
.. / .-.. --- ...- . / .- .-.. .-.. / ...-- ----- ----- ----- *morse*

07-10-2022 · 52 views

Fox

07-10-2022 · 50 views

Gia Khoa

07-10-2022 · 45 views

lê trung thành

07-10-2022 · 100 views

Hổ rãy đành đạck của Nam dep trai

07-10-2022 · 80 views

BTVN

07-10-2022 · 36 views

btvn

07-10-2022 · 27 views

Ochihi

07-10-2022 · 45 views

Something So Hot

07-10-2022 · 25 views

Lê Đức Tuấn_Double Exposure

07-10-2022 · 95 views

btvn

07-10-2022 · 25 views

Double Exposure Effect

07-10-2022 · 67 views

ligper

07-10-2022 · 28 views

BTVN B4

07-10-2022 · 13 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

07-10-2022 · 33 views

.

07-10-2022 · 14 views